Що е то „първи нос” на виното?

Защо не трябва да завъртаме виното в чашата веднага след наливането му? Когато…