Ерата на Каберне Франа

Повече от век Каберне Фран смирено пазеше своя разкош, а относително по-младия…